Kontakt

Często zadawane pytania

Program „MÓJ PRĄD”

„Mój prąd” to program, dzięki któremu mamy możliwość na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych. Jest to korzystne nie tylko dla naszych finansów ale również dla środowiska. Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł na instalację . Wsparciem mogą zostać objęte instalacje od 2Kw do 10 kW mocy zainstalowanej. Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji:

– Faktura za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu Mój Prąd”

–  Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii.

Program jest skierowany wyłącznie do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach jakiegokolwiek programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych.

Dotacje będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu umowy o dofinansowanie.

Program “Mój prąd” zaplanowany jest na lata 2019-2025 lub do wyczerpania budżetu – 1 mld zł. Projekt będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

BAZA WIEDZY /Podstawowe wiadomości

1 . Co to jest fotowoltaika i z czego się składa?

Fotowoltaika, zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną.

Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej jest panel fotowoltaiczny, moduły fotowoltaiczne, inwerter, przewód solarny, złącza MC4, zabezpieczenia.

2. Jak Działa instalacja fotowoltaiczna?

Z energii płynącej prosto ze słońca może powstać dokładnie taki sam prąd, jak ten, który płynie z elektrowni. Prąd stały trafia do falownika – urządzenia, gdzie jest przekształcany w prąd przemienny, pozwalający zasilać urządzenia elektryczne w Twoim domu. Jeśli potrzebujesz więcej prądu niż wytwarza Twoja instalacja PV, niedobór zostanie uzupełniony z sieci elektroenergetycznej.

3. Gdzie można zamontować panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne najlepiej zamontować tam, gdzie wystawione są na działanie promieni słonecznych. Najlepszym wyborem będzie dach skierowany na południe z nachyleniem pod kątem 35 stopni.

4. Jakie odliczenia/dofinansowania można otrzymać na instalację fotowoltaiczną?

Najczęściej są rozróżnianie trzy grupy : Właściciele budynków jednorodzinnych, Rolnicy oraz Przedsiębiorstwa.

1. Właściciele budynków jednorodzinnych:

gdzie instalacje montujemy na budynku mieszkalnym lub gruncie a zużycie prądu idzie na potrzeby domowników .Obecnie działa program MÓJ PRĄD w którym można się starać o zwrot poniesionych nakładów do 40 % wartości instalacji ale nie więcej niż 5 tys. złotych. W praktyce większość klientów wnioskuje o zwrot maksymalnej kwoty 5 tys. złotych. Pozostałą kwotę można odliczyć od podatku dochodowego na koniec roku przy rozliczeniu PIT-u ponieważ osobom fizycznym przysługuje ulga termomodernizacyjna. Ulga termomodernizacyjna pozwala również odliczyć koszt termomodernizacji budynku wraz z materiałami budowlanymi, wymianę źródła ogrzewania (nie tylko wymianę pieca, ale również montaż pompy ciepła), a także wszystkie usługi związane z uruchomieniem i termomodernizacją budynku – montaż, demontaż, uruchomienie oraz regulację urządzeń oraz równoważenie hydrauliczne instalacji oraz instalacje fotowoltaiczne.

Przykład 1. wysokości odliczeń dla osoby fizyczne:

Pan Darek, klient PTB ENERGY , zainwestował w instalację fotowoltaiczną w sierpniu 2019. Łączny koszt inwestycji wyniósł 30 000 zł. Dzięki programowi Mój Prąd może wystąpić o zwrot 5 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku część wartości inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 18 % =4500 zł. lub 32% 8000 zł. ( zależy jakiej wysokości podatek płatek od dochodów ). ŁĄCZNIE ODLICZENIA ZWROTY WYNIOSĄ -dla podatku dochodowego 18% =5000 zł. +4500zł.=9500 zł. -dla podatku dochodowego 32%=5000 zł. +8000zł.=13000 zł.

2. Rolnicy :

Instalacja fotowoltaiczna dla rolnika 25% tańsza!!! 
Rozliczasz się z podatku rolnego? Zgodnie z prawem możesz odliczyć 25% wartości inwestycji w Twoją instalację! (art. 13 Ustawy o podatku rolnym 2017 (Dz.U. 2016, poz. 617)

Skontaktuj się z nami

    Administratorem danych, które tu wpisujesz będzie PTB Energy. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Więcej szczegółów znajduje się w polityce prywatności